Loppis 2022

Torpa Parkloppis äger i år rum lördagen den 10 september. Då är det återigen dags att ses i Idas park för att fynda, äta, lyssna på musik och umgås. Tiden är som vanligt 10-14.

Det finns inte längre några restriktioner för hur många vi får samlas, men för att förbättra framkomligheten och minska trängseln blir det framöver endast platser på den ena sidan i gångarna. Vi hoppas att alla uppskattar den förändringen.

Anmälan öppnar den 1 augusti.

Väl mött!
Emilie, Maria, Lena, Maria och Karin